Milieucoördinatie

A- A A+

Het milieu is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt zowel voor de omgeving om ons heen als in de bedrijfswereld. De Vlaamse overheid heeft daarom een aantal richtlijnen en klasseringen uitgezet (VLAREM –I) waaraan bedrijven moeten voldoen.

Als uw bedrijf belastend is voor mens en leefmilieu, bent u verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Maar ook als u dat niet bent, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf binnen de bouwsector, diamantbewerking of brouwerijen valt, is het als ‘goede huisvader' toch aan te raden een milieuverantwoordelijke aan te stellen binnen uw bedrijf.

Abimos kan deze taak van u overnemen. Als erkend milieucoördinator en deskundige hebben wij in de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd. Wij kunnen u behulpzaam zijn op alle niveaus, van de werkvloer tot aan het management bij:

 • het streven naar het gebruik van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;
 • het waken over de naleving van de milieuwetgeving;
 • het uitvoeren en registeren van de voorgeschreven emissiemetingen;
 • het adviseren inzake milieu-investeringen;
 • het opmaken van een milieujaarverslag.
 • opmaak milieuvergunningsaanvragen klasse 1 & 2
 • opmaak meldingen klasse 3
 • uitvoeren van milieuaudits.

Heeft uw bedrijf een milieucoördinator nodig?

Indien uw bedrijf ingedeeld is in de eerste klasse, bent u verplicht een milieucoördinator aan te stellen. In de VLAREM I-indelingslijst wordt onderscheid gemaakt tussen een milieucoördinator, niveau A en B (A is zwaarder dan B). Dit naargelang de graad waarin uw bedrijf verondersteld wordt belastend te zijn voor mens en leefmilieu. Bepaalde klasse 1-activiteiten zoals de bouwsector, diamantbewerking en brouwerijen worden vrijgesteld van de verplichting tot aanstelling van een milieucoördinator (kenletter N in de indelingslijst). In de milieuvergunning kan de verplichting tot aanstellen van een milieucoördinator ook aan klasse 2-bedrijven opgelegd worden. Indien u wettelijk niet verplicht bent een milieucoördinator aan te stellen, is het als “goede huisvader” toch aan te raden een milieuverantwoordelijke aan te duiden binnen uw bedrijf.  (Bron: VLAO)

De taken van de milieucoördinator zijn ruim opgevat en gaan van het management tot de werkvloer:

 • Milieuvriendelijke productiemethodes en producten nastreven;
 • Waken over de naleving van de milieuwetgeving;
 • Voorgeschreven emissiemetingen uitvoeren en registreren
 • Interne en externe communicatie in verband met milieu
 • Advies in verband met milieu-investeringen
 • Opmaak van een verslag van zijn activiteiten en adviezen in het voorgaande jaar.

Geïnteresseerd in de milieucoördinatiediensten van Abimos? Contacteer ons dan gerust via de contactpagina van deze website!

Openingsuren

ma    -    vr    :    08u00 – 18u00       /       za   -    zo    :    gesloten

BVBA Abimos - Kluisbergen - Home BVBA Abimos
Molenstraat 104 B0
9690 - Kluisbergen
België / Ligging
BVBA Abimos - Kluisbergen - Home Tel :    +32 55 60 54 12 BVBA Abimos - Kluisbergen - Home info@abimos.be
BTW BE 0885 742 533
Gsm : +32 479 917 927 (Rene)
  +32 486 144 620 (Vanessa)
Fax : +32 55 60 54 12